Baile

Beidh taispeántas treoirghairme ag tarlú sa halla scoile ar an Máirt 15ú Eanáir 2019 ó 9.30 ar maidin go dtí a 1 a chlog sa tráthnóna.  Beidh na coláistí aitiúla, iar-dhaltaí agus roinnt gnóthaí áitiúla ag teacht chun na scoile chun eolas treoirghairme a thabhairt do dhaltaí 4AG, 5AG agus 6AG.  Beidh roinnt coláistí i láthair ar an lá, ina measc – Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, Griffith College, College of Commerce, Coláiste Stiofán Naofa, Institiúid Teicnolaíochta Phort Láirge, Ollscoil Luimnigh, agus Coláiste Mhuire Gan Smál.

Bhí Oíche na nGradam ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin seo chaite.  Bhí Mícheál Ó Muimhneacháin i láthair mar Iarscoláire na Bliana chun na gradaim a bhronnadh.
Click here to read more about our awards night.

 

 

Bronnadh an gradam ‘Excellence in Education’ ar Ghaelcholáiste Mhuire AG ag an
IT Cork Leaders Awards 2018.  Comhghairdeas le gach éinne as an éacht iontach seo!