Polasaithe

Is scoil Chaitliceach í seo do chailíní agus buachaillí faoi iontaobhacht Edmund Rice Schools Trust a fhéachann chuige timpeallacht thuisceanach a chruthú ina snoíonn luachanna Chríostaí trí gach gné de shaol na scoile agus go bhfaigheann daltaí agus an fhoireann iomlán sásamh pearsanta ann.

Gaelcholáiste Mhuire, A.G. North Monastery, Cork, is a Catholic School for girls and boys under the trusteeship of Edmund Rice Schools Trust, which seeks to create a caring environment in which Christian values permeate all aspects of school life and in which pupils and all staff members find fulfilment.