About

Stair na Scoile

Is scoil Chaitliceach í seo do chailíní agus buachaillí faoi iontaobhacht Edmund Rice Schools Trust a fhéachann chuige timpeallacht thuisceanach a chruthú ina snoíonn luachanna Chríostaí trí gach gné de shaol na scoile agus go bhfaigheann daltaí agus an fhoireann iomlán sásamh pearsanta ann.

Gaelcholáiste Mhuire, A.G. North Monastery, Cork, is a Catholic School for girls and boys under the trusteeship of Edmund Rice Schools Trust, which seeks to create a caring environment in which Christian values permeate all aspects of school life and in which pupils and all staff members find fulfilment.

Osclaíodh an Mhainistir Thuaidh, faoi chúram na mBráithre Críostaí, i dteach beag i lána an tSéipéil (taobh thiar den Ardeaglais) ar 9 Samhain 1811. Tógadh an chéad fhoirgneamh ar an láthair seo, Ard Muire, i 1816. Tógadh teach na mBráithre ar ionad na scoile seo sa bhliain chéanna. Bhíodh sé de nós ag na bráithre agus na tuath-mhúinteoirí na ‘A’ ranganna a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Ón mbliain 1970 go dtí 2002, bhí an scoil seo lonnaithe i scoil an Bhr.De Búrca. Nuair a leagadh teach na mBráithre i 1994, bhí suíomh ar fáil do Ghaelcholáiste nua, leis an gcoinníoll go mbeadh an scoil ag glacadh le cailíní chomh maith le buachaillí. Osclaíodh Gaelcholáiste Mhuire ar an láthair seo i Meán Fómhair 2002.

Since 1961 the A.G.-officially Scoil Mhuire, An Mhainistir Thuaidh- was based in the upper rooms of the red brick Bro. Burke Building while making use of the science rooms downstairs. This building was recently acquired by Cork City Council from the Christian Brothers. The A.G or Gaelcholáiste Mhuire, the official name since 1998 moved to this modern school building on the site formally occupied by the original monastery or House at the top of Ard Mhuire/Our Lady’s Mount in 2002. The school overlooks the city from the top of the avenue or the Lodge as it was known to generations of Mon boys. In 2001 the school went co-ed and took in two girls, Étaoin Ní hAilpín and Emma Ní Laoire. In the current school year there are 535 girls and boys attending the A.G.

Past pupils of the A.G. who went to school in the red brick will remember the iron stair case leading into the little hallway where Bran kept watch surrounded by photographs of successful Harty Cup teams. Mr Tony Duggan, former Deputy Principal recreated this feature in the new building as Bran is still a focal point of a montage of the 1911 pageant and the Harty teams.

Gaelcholáiste Mhuire has always had a wonderful atmosphere and this atmosphere remains intact. It was a school, from its beginning, with a very high reputation for excellence which it retains also. There is always a welcome for past pupils and visitors and we hope that many past pupils will contact us through this website as we reconnect the family that is Gaelcholáiste Mhuire, North Monastery A.G.

Tá se tábhachtach go gcoimeádtar ceangailt leis an am atá caite chun go mbeimis níos láidre agus sinne ag taisteal amach romhainn sa todhchaí.