Idirbhliain 2018-2019

Emma Ní Chonchúir agus Ellie Ní Éalaithe

 

Delphi 5-9 Samhain

An tseachtain seo caite, chuaigh an rang go léir ar turas eachtraíochta go dtí Delphi i gcontae Maigh Eo. D’fhágamar an scoil go luath maidin dé luan agus thóg an turas timpeall 5 uair an chlog. Tháinig Máistir Seartan, Iníon Ní Dhuinín agus Inion Ní Shuilleabháin linn. Nuair a shroicheamar an áit , thug na ceannairí cáint dúinn. Chuaigh siad tríd na rialacha linn agus labhair siad faoi cad a bheimid ag déanamh i rith na seachtaine. Ansin fuaireamar ár seomraí.                                                          

I rith na seachtaine rinneamar an-chuid imeachtaí eagsúla cosúil le surfáil, ag rith tríd bog,ag dreapadóireacht ag dul ar cadhc , ag snámh, agus chuamar ar zip-líne. An imeacht ab fhearr liom ná an zip-líne mar i mo thuairim bhí sé an taitneamhach.  Níór thaitin an surfáil liom mar bhí sé ró fuair. Bhí na seomraí an-compordach agus bhí spraoi agus craic againn i rith na hoíche.Bhain gach duine taitneamh as an turas agus nuair a shroicheamar abhaile bhí tuirse an domhain orainn.

Ré Ó Laighléis sa Linn Dubh

Ar an Máirt 9ú Deireadh Fómhair , chuaigh an rang go dtí an leabharlann i Linn Dubh i gcomhair ceardlann le Ré Ó Laighléis. Scríobh sé na leabhair ‘Ecstacy’ agus ‘Gafa’. Ag an gceardlann seo, léigh sé cúpla caibidil dúinn ón leabhar ‘Ecstacy’. Sa leabhar seo , déantar bulaíocht ar chailín óg scoile. Cuirtear drugaí ina póca agus tugann grúpa cailíní léasadh di sa leithreas.Bíonn uirthi drugaí a dhíol timpeall na scoile. Bhí an deis againn ceisteanna a chur ar an údar. Thaitin an cheardlann seo go mór le gach éinne.

 

Ag fail na torthaí scrúdaithe….

Fuaireamar ár dtorthaí don Teastas Sóiseareach ar an gCéadaoin 12ú Méan Fomhair 2018. Chuamar isteach sa halla agus bhíomar roinnte inár ranganna. Thug na múinteoirí ár dtorthaí dúinn i gclúdach litreach. Bhí mé an-sásta le mo thorthaí féin. Fuair mé onóracha i ngach rud.Tar éis scoile chuaigh mé i gcomhair béile le mo theaghlach. Chuamar go dtí an Spitjack. Bhí sé go hálainn. Bhain mé an-taitneamh as an dioscó. Bhí mo chairde go léir ann. 

Gougane Barra

Ar an Aoine an 31ú lá de mhí Lúnasa chuaigh mise agus mo bhliain go dtí Gougane Barra. Tháinig mé ar scoil ar a fiche chun a naoi. Bhuail mé le mo rang sa seomra ranga. Tháinig an múinteoir isteach agus rinne sé an rolla. Bhí dhá bhus ann. Chuaigh leath den bhliain ar bhus amháin agus chuaigh an leath eile ar an mbus eile.
Bhíomar ar an mbus ar feadh timpeall uair go leith.  Nuair a shroicheamar Gougane Barra bhí sé ag cur báistí. Ag timpeall leath uair tar éis a deich, thosaíomar ag siúl i dtreo na sléibhe. Tar éis timpeall leath uair an chloig ag siúl, shroicheamar an sliabh. Bhí rogha againn, dul ar an slí éasca nó an slí níos deacra. Phioc mé an tslí níos deacra. Chuamar suas a lán céimeanna agus nuair a shroicheamar an barr, chuamar síos na céimeanna arís. Shiúlamar ar ais go dtí an bus.
Ar an slí thar n-ais chonaic mé loch agus séipéal bheag a bhí go hálainn. Stop mé chun féachaint ar an radharc álainn. Tar éis é sin, chuamar ar ais go dtí an bus. Bhí an turas abhaile an mhaith. Chaith mé an turas ag caint le mo chairde. Tháinig mé abhaile ag timpeall leath uair tar éis a dó. Bhí cead againn dul abhaile ansin. Bhíomar fliuch báite ach bhain mé an-taitneamh as !!