Idirbhliain 2018-2019

Emma Ní Chonchúir agus Ellie Ní Éalaithe

Ríomheolas

Sa ríomheolas, rinneamar a lán bileog oibre bunaithe ar ag smaoineamh go loighciúil.Rinneamar rudaí cosúil le sudoku.  Caithfidh tú smaoineamh go loighciúil don ríomheolas.

Tíreolas

Sa tíreolaíocht,rinneamar obair ar aeráid agus daonra. Ag an deireadh, rinne mé tionscnamh beag ar Mheicsiceo. 

Cuntasaíocht

Sa chuntasaíocht, rinneamar siúl siar ar na rudaí a rinneamar anuraidh agus rinneamar rudaí nua. Bhain mé taitneamh as. 

Ag fail na torthaí scrúdaithe….

Fuaireamar ár dtorthaí don Teastas Sóiseareach ar an gCéadaoin 12ú Méan Fomhair 2018. Chuamar isteach sa halla agus bhíomar roinnte inár ranganna. Thug na múinteoirí ár dtorthaí dúinn i gclúdach litreach. Bhí mé an-sásta le mo thorthaí féin. Fuair mé onóracha i ngach rud.Tar éis scoile chuaigh mé i gcomhair béile le mo theaghlach. Chuamar go dtí an Spitjack. Bhí sé go hálainn. Bhain mé an-taitneamh as an dioscó. Bhí mo chairde go léir ann. 

Gougane Barra

Ar an Aoine an 31ú lá de mhí Lúnasa chuaigh mise agus mo bhliain go dtí Gougane Barra. Tháinig mé ar scoil ar a fiche chun a naoi. Bhuail mé le mo rang sa seomra ranga. Tháinig an múinteoir isteach agus rinne sé an rolla. Bhí dhá bhus ann. Chuaigh leath den bhliain ar bhus amháin agus chuaigh an leath eile ar an mbus eile.
Bhíomar ar an mbus ar feadh timpeall uair go leith.  Nuair a shroicheamar Gougane Barra bhí sé ag cur báistí. Ag timpeall leath uair tar éis a deich, thosaíomar ag siúl i dtreo na sléibhe. Tar éis timpeall leath uair an chloig ag siúl, shroicheamar an sliabh. Bhí rogha againn, dul ar an slí éasca nó an slí níos deacra. Phioc mé an tslí níos deacra. Chuamar suas a lán céimeanna agus nuair a shroicheamar an barr, chuamar síos na céimeanna arís. Shiúlamar ar ais go dtí an bus.
Ar an slí thar n-ais chonaic mé loch agus séipéal bheag a bhí go hálainn. Stop mé chun féachaint ar an radharc álainn. Tar éis é sin, chuamar ar ais go dtí an bus. Bhí an turas abhaile an mhaith. Chaith mé an turas ag caint le mo chairde. Tháinig mé abhaile ag timpeall leath uair tar éis a dó. Bhí cead againn dul abhaile ansin. Bhíomar fliuch báite ach bhain mé an-taitneamh as !!