1AG Céad bhliain

An Chéad Bhliain 

 

 

 

 

Nathanna úsáideacha! – Useful phrases!

 1. Is mise _______.  D’fhreastail mé ar __________.
  e.g. Is mise Eoin. D’fhreastail mé ar Scoil Íosagáin. I’m Eoin. I attended Scoil Íosagáin.
 2. Gabh mo leithscéal – Excuse Me.
 3. Má’s é do thoil é or le do thoil- Please.
 4. Go raibh maith agat – Thank you.
 5. Cá bhfuil….where is/are….
  e.g. Cá bhfuil an siopa? Where is the shop? Cá bhfuil an seomra ceoil? Where is the music room?
 1. An bhfuil cead agam… May I have permission to…
  e.g. An bhfuil cead agam dul go dtí an cealtán? May I go to the locker?
 1. An féidir leat cabhrú liom le mo chealtán le do thoil ? Can you help me with my locker please?
 2. Cad is brí le__________? What does ________ mean?
 3. Cad í an Ghaeilge ar _____________? What’s the Irish for _____________?
 4. An féidir liom labhairt le ___________? May I speak to____________?