Religious Education Policy

Religious Education Policy

Our school aspires to being a caring Christian centre of learning where the promotion of Irish culture, values of respect for self and others, honest endeavour and efforts to achieve full potential are nurtured. Inspired by the vision of Edmund Rice the school seeks to live by Gospel values; recognise the dignity of each individual; contribute to the development of the local community, work for peace and justice in society, and to meet the challenge of developing a curriculum which promotes the harmonious growth of the whole person.

 

Is mian linn go mbeidh ár scoil mar lárionad Críostaíoch comhbhách foghlama ina gcuirtear chun cinn cultúr na hÉireann, luachanna an duine féin agus daoine eile, agus ina gcothaítear iarracht mhacánta agus iarrachtaí chun lánacmhainneacht a bhaint amach.  Spreagtha ag fís Edmund Rice, is mian linn ár saoil a chaitheamh ag leanúint luachanna an tSoiscéil; aitheantas a thabhairt do dhínit gach duine; cur le forbairt an phobail áitiúil, bheith ag obair ar son na síochána agus an cheartais sa tsochaí, agus chun freastal ar an dúshlán a bhaineann le curaclam a fhorbairt a chuireann fás chomhchuí an duine iomlán chun chinn.