Seachtain Stand Up

Déanann an tSeachtain STAND UP iarracht dul i ngleic le bulaíocht homafóbach agus trasphóbach tríd cairdeas agus tacaíochta a chur ar fáil do dhaltaí LGBT agus feasacht a mheadú, go háirithe sna scoileanna.

Tá dul chun cinn an-mhór déanta againn in Éirinn le reachtaíocht chomhionannais agus comhionannas pósadh, ach tá an-chuid deacrachtaí ag daltaí an LGBT ina gcuid scoileanna fós – diúltú, bulaíocht agus brúnna chun a n-aitheantais fhíor a choimead faoi chéilt.

Ón gcéad lá a thagann daltaí isteach sa scoil seo, foghlaimíonn siad faoi chairdeas agus meas agus an tábhacht a bhaineann leo.

Ba chóir go mbeadh an deis céanna ag gach duine dul chun cinn a dhéanamh  is cuma cén rás, reiligiún, cumas, cúlra nó claonadh gnéasach atá acu.

We welcomed guests Kate Moynihan from LINC and Nathan Adams, and one of our past pupils Craig Ó hArgáin.

We remembered the work and legacy of David Roche who spoke at our very first stand up week last year. His passing recently was a huge loss and the love that the people of Cork feel towards his efforts is a reminder of how far we’ve come as a society.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *